форум о Бельгии

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.


Вы здесь » форум о Бельгии » Régularisation 9.3 / Regularisatie 9.3. » Новости.(Regularisatie komt samenleving ten goede)


Новости.(Regularisatie komt samenleving ten goede)

Сообщений 1 страница 30 из 131

1

:flag: we moeten verder hoop hebben... wizard

Lees onderaan standpunt van Forum Asiel en Migratie door Didier
Vanderslycke

vrijdag 01 augustus 2008 De Standaard
Regularisatie komt samenleving ten goede
BRUSSEL - De meeste mensen zonder papieren die tijdens de collectieve
regularisatie van 2000 een verblijfs- vergunning kregen, hebben werk
gevonden. En een goede woning. Dat blijkt uit een grootscheeps onderzoek.
'De regularisatie bracht rust in heel wat ontwrichte levens.'

Van onze redacteur
Hoe maken de 50.000 geregulariseerden van de campagne van 2000 het op
sociaal en economisch gebied? Met die vraag trokken onderzoekers van het
Centrum voor Sociaal Beleid van de Universiteit Antwerpen naar 120
buitenlanders die via de collectieve regularisatie papieren kregen. De
Standaard kon de resultaten inkijken.
De trends uit het onderzoek naar de geregulariseerden zijn zeer duidelijk.
Twee derde van de geïnterviewde vreemdelingen heeft werk - zij het niet
altijd voltijds. Een tiende werkt thuis, 13 procent leeft van een
werkloosheidsuitkering en negen procent ontvangt een leefloon.
De algemene boodschap van de studie, in gang gezet door het Centrum voor
Gelijke Kansen en Racismebestrijding, is dat de algemene
regularisatiecampagne positief was voor de Belgische samenleving. De
meeste geregulariseerden hebben een baan gevonden in de industrie en
betalen belastingen. Voordien waren ze in onzekere omstandigheden aan de
slag in de bouw of de landbouw. Degenen die in de horeca of poetshulp
actief waren, vooral vrouwen, blijven veelal in deze banen vastzitten.
Door de regularisatie is de levensstandaard van deze immigranten en ook
hun geluksgevoel aanzienlijk gestegen. 'De regularisatie bracht rust in
heel wat ontwrichte levens', luidt de conclusie.
De vreemdelingen kunnen eindelijk hun opleiding en beroepservaring
verzilveren, zij het dat de hoogst opgeleiden niet volledig op hun niveau
tewerkgesteld zijn. De laagopgeleiden moeten nog vaak rondkomen met een
leefloon, maar het aantal vreemdelingen dat een beroep doet op financiële
steun van het OCMW daalt na de regularisatie in belangrijke mate.
Ook de huisvestingssituatie van de immigranten ging er na de regularisatie
sterk op vooruit. Waar de vreemdelingen voordien nog met velen moesten
samenwonen in ongezonde woningen zonder veel privacy, vinden velen snel
een andere en betere woning zodra ze over papieren beschikken. Een vierde
van de ondervraagden heeft zelfs een woning gekocht, vooral in Vlaanderen.
Opvallend nog is dat de meeste geregulariseerden tussen 2003 en 2006 Belg
geworden zijn. Ze zijn naar ons land gekomen om economische of politieke
redenen, maar zien het Belgische staatsburgerschap als de laatste stap in
hun proces van integratie.
vrijdag 01 augustus 2008
Regularisatie leidt naar gewone baan
BRUSSEL - De regularisatie van 2000 heeft vooral positieve gevolgen, voor
de immigranten en de Belgen.

Van onze redacteur

Meer dan twee derde van de asielzoekers vond na de collectieve
regularisatiecampagne van 2000 een baan in het gewone arbeidscircuit. Als
men daar de huisvrouwen bijrekent, komt men zelfs aan drie vierde met een
job. Een klein kwart is werkloos of leeft van een OCMW-toelage.
Dat blijkt uit een diepteonderzoek van het Centrum voor Sociaal Beleid van
de Universiteit Antwerpen. De cijfers moeten met voorzichtigheid gelezen
worden, omdat er maar een kleine groep van 120 asielzoekers is
ondervraagd. Maar de dieptestudie geeft wel indicaties.
Zo blijkt duidelijk dat de levensstandaard en het geluksgevoel van de
immigranten er na de collectieve regularisatie op vooruit is gegaan. De
belangrijkste redenen hiervoor zijn dat de asielzoekers een min of meer
vaste job hebben gevonden en naar een betere woning verhuisd zijn.
De schabouwelijke huisvesting vóór de regularisatie is een van de grootste
klachten van de ondervraagde vreemdelingen. Achteraf heeft zelfs een
geregulariseerde op de vier een woning gekocht. De regularisatie komt met
andere woorden de integratie van de immigranten ten goede. 'De procedure
opent de weg naar een betere opname in de gastmaatschappij', concluderen
de onderzoekers.
Hetzelfde geldt voor de tewerkstelling. 'Na de regularisatie is er een
bijna volledige uitstroom uit de bouw- en landbouwsector, vooral naar de
industrie. Ondervraagden die voor de regularisatie in de horeca of het
poetswerk actief waren, werken daar overwegend nog altijd.'
Hoogopgeleide immigranten komen eindelijk aan de bak volgens hun
opleidingsniveau - zoals de rest van de bevolking.
Dat is ook de belangrijkste reden waarom de meesten naar hier gekomen
zijn: om te werken. Om economische redenen, met andere woorden. Niet om
van overheidssteun te leven: het aantal leefloners onder de asielzoekers
is aanzienlijk gedaald na de regularisatie, zij het dat hier regionale
verschillen spelen.
'Ondervraagden die hun aanvraag in Luik en Brussel indienden, zijn in
sterkere mate dan elders bij het OCMW ingestroomd', staat er in de studie.
Dit kan te maken hebben met de hoge werkloosheid in beide regio's maar ook
met een verschillend lokaal tewerkstellingsbeleid.
De meeste van de ondervraagde geregulariseerden kwamen naar België tussen
1991 en 1995, toen ze tussen 18 en 30 jaar waren, en ongehuwd. Ze zijn
afkomstig uit klassieke migratielanden als Marokko en Congo, vroegen als
ingezetene van Afrika of Azië asiel aan of verbleven hier als
Oost-Europeaan of Zuid-Amerikaan clandestien. Een immigrant op de drie
heeft een diploma van het hoger onderwijs.
Ze kozen specifiek voor ons land omdat ze hier contacten hadden met mensen
die bereid waren hen te helpen bij huisvesting en tewerkstelling.
De meeste geregulariseerden die in Vlaanderen verbleven, hadden sinds hun
komst al lessen Nederlands gevolgd. Mensen die in Brussel woonden, hadden
in mindere mate lessen Frans gevolgd. Immigranten in Wallonië hadden het
minste taalcursussen gevolgd.
Maar het leren van een taal blijkt, volgens de geïnterviewde, geen
rechtstreekse invloed te hebben op het vinden van een job.
http://webh01.ua.ac.be/csb

VLOScentrum Kasteelstraat 4 9100 Sint-Niklaas
tel 03 766 29 13 fax 03 777 97 76 gsm 0477 40 62 19
jozef.hertsens@vlos.be vlos.be
VLOS vzw is een WELZIJNSSCHAKEL
VLOS vzw is een Vereniging waar Armen het Woord Nemen
Secretariaat "Beweging voor Kinderen Zonder Papieren" BvKZP vzw
Medewerkster Nina: 0487/31.95.64
nina.henkens@kinderenzonderpapieren.be
kinderenzonderpapieren.be
STOP de opsluiting van kinderen zonder papieren

Отредактировано Wizard (2008-09-11 00:11:42)

0

2

ну а "для тех кто в танке"???-не понимающих по нерланде.....там есть хоть что нибудь радостное??
поясните http://www.smailiki.nm.ru/text/text492.gif

0

3

Ребята, а не могли бы вкраце сказать , о чем там?

0

4

очень большой текст , я первую часть только прочитала.

там говорится о тех кого регуляризировали в 2000 году , они провели анализ что сейчас делают те люди.
большинство работают, некоторые на дому, 13 процентов стоят как ищущие работу. 9 проц. получают пособие.
дальше говорят что это позитив для Бельгии , для индустрии и экономики.
люди заняты в большенстве свонм в сфере обслуживания и уборки.
также есть там такая фраза что регулизация принесла спокойствие в расстроеные жизни.
дальше о том что с документами лучше чем без.
дальше что люди получившие в 2000 году регуляризацию в 2003-2006 получили гражданство , некоторые купили свое жилье.

0

5

Сегодня утром слышала по радио, по какому не спрашивайте и кто интервью давал тоже прослушала, мужчина, может от партии какой , не знаю. лучше врать не буду, так вот, говорит, что все нелегалы, прожившее тут достаточно долго будут регуляризованы, по главному критерию, по работе, короче  кто найдет тут работу, подавайте говорит и получите документы, а когда его спросили про длинную процедуру, ну про этот циркуляр что никак родить не могут, говорит что наша мадам ттв его еще типа не подготовила, суть такова, дословно уже не помню, вот спрашиваю может кто еще слышал поподробнее? время передачи утром в районе 8-30 это было, интервью давалось газете De Standaаrd. со мной еще бельгийка рядом сидела, все шипела мне в ухо, слушай слушай, благодаря ей и прослушала половину :dontknow:

0

6

"Inkomen nodig voor gezinshereniging"

Personen die in aanmerking komen voor een procedure van gezinshereniging in België, moeten over een minimuminkomen beschikken. Dat zegt minister van Asiel en Migratie Annemie Turtelboom (Open Vld) in een interview met La Dernière Heure.

"We gaan een minimuminkomen en integratie als voorwaarden stellen. Deze laatste voorwaarde zal in overleg met de gefederaliseerde eenheden gebeuren", aldus Turtelboom. "Het minimuminkomen mag geen OCMW-inkomen zijn, wel een arbeids- of vervangingsinkomen. De bij gezinshereniging betrokken personen zijn de partners. Men zal moeten bewijzen dat er sprake is van een duurzame relatie."

Misbruik voorkomen
"De doelstelling is om strenger te zijn en misbruik te voorkomen", zegt de minister nog. Ze verwijst onder meer naar de visumaanvragen door studenten van buiten de Europese Unie. "Er zijn twee bijkomende ambtenaren aangeworven om deze visa beter te controleren."

Turtelboom zegt voorts dat een ontwerpakkoord wordt afgerond dat door de burgemeesters ondertekend moet worden voor een betere samenwerking tussen de Dienst Vreemdelingenzaken en de lokale politiezones bij het controleren van personen die illegaal op Belgisch grondgebied verblijven

http://www.hln.be/hln/nl/957/Belgie/art … quot.dhtml

Краткий вольный перевод: :) в первой части текста говорится о воссоединении семьи-нужно иметь минимальный доход.чтобы воссоединиться.Это пока не к нам.
А вот во второй части,мадам ТТБ вспомнила и об нелегалах(не знаю,относимся мы к ним или нет?).Хочется ей,чтобы бургамистры подписали соглашение с ДВЗ,в котором обязуются не мешать локальной полиции выполнять приказы ДВЗ выдворять нелегалов.
Разродилась наша мадам после вакансий.  :tired:

0

7

А можно спросить ,что такое ДВЗ? :dontknow:

Отредактировано Larissa (2008-08-24 19:40:25)

0

8

Larissa написал(а):

А можно спросить ,что такое ДВЗ?

Это DVZ :) Dienst Vreemdelingenzaken - Office des Etrangers

0

9

СПАСИБО :)

Отредактировано Larissa (2008-08-24 21:48:29)

0

10

А вот во второй части,мадам ТТБ вспомнила и об нелегалах(не знаю,относимся мы к ним или нет?).
Здесь мадам добавляет к тексту,который она начала комментировать,то есть просит бургомистров сообщать о нелегально проживающих,которые прибыли якобы для воссоединения семьи или же на обучение,но без визы или ещё с какими либо нарушениями.
Про без"бумажников,которые тут годами проживают,они всё прекрасно знают и поэтому им ничего не стоИт,чтобы каждого "теплёнького" взять))))))))

0

11

новичок написал(а):

Про без"бумажников,которые тут годами проживают,они всё прекрасно знают и поэтому им ничего не стоИт,чтобы каждого "теплёнького" взять))))))))

Пусть берут )
А как они недолжны знать-мы не партизаны,каждый имеет адресс и зарегистрированн в камунне.

0

12

Вот уже и 21 прошло, а новостей нет.  Каникулы у власти закончились,   кто что говорит из адвокатов по регуляризации?  Может выберем число и  попросим азиль второй раз? Вот школьная пора начнется и вперед, там такого наплыва сейчас нет, нас вне очереди в любом случае :flag:   пишите, тема же актуальная, неужели никто не получает ничего?  Да и форум просматривают только и за новостей по регуляризации.  Кстати, два раза отправляли  эл.почту, всегда были ответы - ждите, рассматривается. А сейчас  ничего, тишина. С чем связано? Уже хочется ускорить  чтоб дальше начать движение. А то так можно и до старости просидеть в ожидании Чуда.

0

13

новичок написал(а):

Про без"бумажников,которые тут годами проживают,они всё прекрасно знают и поэтому им ничего не стоИт,чтобы каждого "теплёнького" взять))))))))

Однако приезжают и забирают,как ни странно.

0

14

Tatianka написал(а):

Может выберем число и  попросим азиль второй раз?

Нет уж,с меня пока и первого раза дстаточно.  :nope:
Надо подождать до октября,а там видно будет.

0

15

В 2006 ом году тоже приняли закон 21 сентября, а вступил в силу 6 октября. Я имею ввиду те изменения в законе по поводу 9.3, 9 тер, 9 бис. и по дл. процедуре.
Может и сейчас так же?...Хотя сейчас наверное опять своими вопросами заниматься будут, то места делят, то страну...

0

16

Надо подождать до октября,а там видно будет.
Пока не придут к соглашению по Брюсселю,то с регуляризацией вряд ли какие либо изменения произойдут-это видно и ясно.

0

17

А то так можно и до старости просидеть.
Не искючён и такой вариант,что кому-то и до старости придётся в ожиданиях "париться".
Одну регуляризацию не будут "рожать",она планируется в куче с такими положениями,как:
1.Закон о гражданстве
2.Воссоединение семей
3.Рабочая иммиграция
4.Супружеские браки
5.Убежище.

Пока придут к общему согласию(что очень тяжело такое всегда даётся),пока нововведение примут на обсуждение в парламент,пока обсудят,проголосуют-это столько ещё времени пройдёт...

0

18

Пункт 4 особенно понравился :cool:

0

19

новичок написал(а):

Пока не придут к соглашению по Брюсселю,то с регуляризацией вряд ли какие либо изменения произойдут-это видно и ясно.

Я с Вами спорить не собираюсь,ясновидящий Вы наш. Время покажет!

0

20

Время покажет!
Оно,время,и показывает на действие властей,которые между собой ежедневно грызутся,за "тёплое" место,и им пока что наплевать на экономику м политическую обстановку Бельгии в Европе.
Не нужно быть ясновидящим,чтобы хотя бы немного иметь представление об ситуации с изменением законов и артиклей по убежищу,достаточно их просто читать,а не пользоваться слухами...или же надеятся вот на это:"Время покажет" ,"Всё равно дадут" "Нужно только подождать" "Мне вчера сказали,что будет" и т.д...)))))

0

21

Летние каникулы для "уважаемых" министров закончилилсь и вступая в должность со свежими силами вроде бы  вспомнили,что в стране таки проживают люди без документов.
Нужно отдать должное госпоже Milquet,которая постоянно выносит этот вопрос на повестку дня.

http://www.standaard.be/Artikel/Detail. … 082008_022

0

22

о чем они там говорят?

0

23

Она просит министров,которые обещали регуляризацию,к 14-му октября 2008,то есть ко дню решения и утверждения законов сенатом,положить конец ожиданиям этой акции и вынести окончательное решение.

Отредактировано новичок (2008-08-27 16:25:51)

0

24

новичок

новичок написал(а):

Она просит министров,которые обещали регуляризацию,к 14-му октября 2008,то есть ко дню решения и утверждения законов сенатом,положить конец ожиданиям этой акции и вынести окончательное решение.

Ну вот и новая дата очередного ожидания 14 октября. Хоть бы не  последняя, а то все мечты исполнятся.  Сарказм конечно.

0

25

Вроде бы многие недовольные новыми министрами,но В принципе потихоньку дело вперёд движется:изменили закон о воссоединении семьи, правила приёма беженцев,получение гражданства.Теперь отстаётся принять решение по экономической иммиграции и в последнюю очередь-это регуляризация!

0

26

Летерм займется нашими вопросами...   Первое заседание намечено на предстоящий вторник...

0

27

новичок написал(а):

В принципе потихоньку дело вперёд движется:изменили закон о воссоединении семьи, правила приёма беженцев,получение гражданства.Теперь отстаётся принять решение по экономической иммиграции и в последнюю очередь-это регуляризация!

Не могли бы вы указать ссылку на данную информацию. Спасибо

0

28

Malis,много инфо в этом направлении находится на сайте:http://www.vmc.be/vreemdelingenrecht/.
...а ещё что-то можно и у нашей "подруги" почитать:http://www.annemieturtelboom.be/

Отредактировано новичок (2008-08-28 16:48:18)

0

29

Разрешение на работу "Д" для нелегалов...

   В то время , как министры занимающиеся иммиграционной политикой должны собраться во вторник (2.09.2008.) на заседание, во главе с премьер министром, газета La Libre Belgique сообщает, что министр занятости Joëlle Milquet готовит указ относительно экономической регуляризации...
   Текстом указа вводится право на работу "Д" для иностранных граждан нелегально находящихся на территории Бельгии и способных доказать, что они оказались там с по крайней мере до 31 марта 2007 года...
   Текст еще не был обсужден между министрами, уточняет газета, которая добавляет, что информация об этом получена из нескольких источников...

0

30

Nationale actie sans-papiers op til

De sans-papiers hebben de regering een nieuw ultimatum gesteld. Als tegen donderdag de "bouwstenen voor een rondzendbrief" niet op tafel liggen, komen er nieuwe bezettingen - en waarschijnlijk ook nieuwe hongerstakingen. En deze keer niet alleen in Brussel, maar ook in Vlaanderen en Wallonië.

Aanvragen voor kerkbezetting
Daniel Alliet, de pastoor van de Begijnhofkerk, zegt al acht aanvragen te hebben gekregen om zijn kerk te bezetten. "Maar dat zou een zwaktebod zijn. Deze keer moeten we de moed hebben om binnen de veertien dagen een grote nationale actie op het getouw te zetten op minstens tien plaatsen tegelijk, in Brussel, Vlaanderen en Wallonië. Dat zou een veel krachtiger signaal zijn", aldus Alliet in De Standaard. Hij denkt niet alleen aan kerkbezettingen, maar ook aan bezettingen van vakbondsgebouwen en culturele centra, zoals de Stadsschouwburg in Antwerpen en de Koninklijke Vlaamse Schouwburg in Brussel.

http://www.hln.be/hln/nl/957/Belgie/art … -til.dhtml

Краткий перевод:безбумажники выдвинули ультиматум.Если до четверга не на стол не ляжет "строительный материал циркуляра",то начнется новая волна голодовок и не только в Брюсселе,но по всей Фландрии и Валонии.Daniel Alliet,пастор Begijnhofkerk,сказал,что его уже 8 раз просили занять церковь.Он считает,что на этот раз нужно быть смелее и начинать большую национальную акцию в течение 14 дней  по всей Бельгии,минимум в 10 местах одновременно.

0


Вы здесь » форум о Бельгии » Régularisation 9.3 / Regularisatie 9.3. » Новости.(Regularisatie komt samenleving ten goede)